Plastic household items.jpg
Different minerals.jpg

Muzvidzidzo zvinotevera: fundoyetsimba; nescience, godo (solid) izwi rinotsangudza chinhu chakaumbana chisingayerere chingafananidzwa nedombo kana simbi. Takatarisana nemvura tinoona inoita magodo emazaya echando (ice) kana mvura yatondodzwa zviri pasi pe 0 Celsius. Magodo haayerere uye anochengeta kuumbwa kwaakaitwa, pasina kutsindirika kwakanyanya kungaitwa.


Mamwe MazwiEdit

  • Mazwi okuti mufemu kana femu anenge anoshandiswawo kureva solid?