• Goko rekunze (crust, outer layer) zvinoreva gwati kana rukanda rwokunze pamuchero, chingwa kana goko rinosara mupoto kana sadza ratsvirira.
  • Goko ( Volunteer growth of seeds fallen from previous crop) kana hoko.
  • Goko (old goat) zvichireva mbudzi yachembera.
  • Goko kana nyakoko (crocodile).
  • Goko (hero) apa kureva gamba.


Nota disambigua.svg
This disambiguation page lists articles associated with the same title.
If an internal link led you here, you may wish to change the link to point directly to the intended article.