Kumera (to germinate, to sprout, to spring up) zvinoreva kubuda kwembeu ichikura kubva muvhu.

Mamwe Mazwi

chinjirudza
  • Goko kana hoko (Volunteer growth of seeds fallen from previous crop) zvinoreva mbesa dzinomera pasina adzidyara mugore iroro, kureva kuti mbeu inenge yakasara mumunda yomera panonaya mvura.

Mazwi eBantu

chinjirudza
  • VaSwahili vanoti mea (1. sprout, germinate, 2. grow - of the hair or fingernails) zvichireva kumera. VaTonga vanoti kusonsa (v. germinate) kureva kumera.
  • VaKongo, VaWanga neVaTonga vanoti mena (1. sprout, germinate, vegetate 2. grow - to spring up, 3. cut the teeth) zvichireva kumera.
  • VaGungu vanoti kumera (sprout, germinate, come out from the ground - of a plant) kureva kumera. VaWanga vanoti okhumera (shoot; spring from the ground as grass or crops; grow) kureva kumera.
  • Baila vanoti makoko (self-sown grain; Volunteer growth of seeds fallen from previous crop) zvichireva kumera kwembeu isina akadyara - rinonzi goko.