ChiIla

(Redirected from Baila)

Ila mutauro unowanikwa kuZambia uchitaurwa nreudzi rweBaila.

Mazwi Anotodza ShonaEdit

 • Baila vanotichipo (a present, gift) nadir rimwe kuBaila neShona.
 • Baila vanoti tuka (curse) kureva kutuka.
 • Baila vanoti mbwa (a dog) kureva imbwa.
 • Baila vanoti chisekwe (wild goose) rinotaurwa mururimi rweVaila kureva sekwe.
 • Baila vanoti kusamba (to bathe, wash) kureva kushamba.
 • Baila vanoti nzhiba (ring-dove) kureva njiva.
 • Baila vanoti makoa (cucumbers) kureva magaka.
 • Baila vanoti makamba (cassava) kureva mufarinya.
 • Baila vanoti mabuzu (baobab fruit) kureva mawuyu.
 • Baila vanoti katongola (peanuts broken up, cooked with salt)) kureva nzungu dzakamenywa nokukangwa.
 • Baila vanoti sulwe (hare) kureva tsuro.
 • Baila vanoti sokwe (monkey) kureva tsoko.
 • Baila vanoti munyati (buffalo) kureva nyati.
 • Baila vanoti shumbwa (lion) kureva shumba.
 • Baila vanoti chaminungwe (porcupine), kureva nungu.
 • Baila vanoti shempela (rhinoceros) kureva chipembere.
 • Baila vanoti chibizi (zebra) kureva mbizi.
 • Baila vanoti imbeba (field rat) kureva mbeva.
 • Baila vanoti chiwena (crocodile) kureva ngwena.
 • Baila vanoti inswa (termites in flying stage) kureva ishwa.
 • Baila vanoti inkanga (guinea-fowl) kureva hanga.
 • Baila vanoti madiba (stone fall trap) kureva riva.
 • Baila vanoti chela (to find food in the forest) kureva kuchera.
 • Baila vanoti mizhimo (ancestral spirits) kureva mudzimu.
 • Baila vanoti kupesa (making twine by rolling between palmed thigh) kureva kukosa mukosi.
 • Baila vanoti chibia (generic name for pots) kureva hari kana mbiya.
 • Baila vanoti mato (canoes) kureva bwato.
 • Baila vanoti kupwaya (to quarry, to mine) kureva kuchera Kabwe ane simbi.
 • Baila vanoti kubumba (moulding) kureva kuwumba.
 • Baila vanoti kubila (boiling) kureva kuvira.
 • Baila vanoti chifudilo (smithy) kureva chipfuriro - iyi iri nzvimbo inopfurirwa nimbi.
 • Baila vanoti inyundo (hammer) kureva nyundo.
 • Baila vanoti kubeza (carving) kureva kuveza.
 • Baila vanoti imbezo (adze) kureva mbezo.
 • Baila vanoti mulomo (orifice of mouth) kureva muromo.
 • Baila vanoti kanwa (cavity of mouth) kureva mukanwa.
 • Baila vanoti itama (cheek) kureva matama.
 • Baila vanoti chilevu (chin) kureva chirebvu.
 • Baila vanoti mukoshi (back of neck and head) kureva gotsi.
 • Baila vanoti dinso (eye) kureva ziso.
 • Baila vanoti imboni (pupil of eye) kureva mboni yeziso.
 • Baila vanoti chikowe (eyebrow) kureva tsiye dzepahuma.
 • Baila vanoti inkowe (eyelash) kureva tsiye dzepaziso.
 • Baila vanoti meno (teeth) kureva mazino.
 • Baila vanoti mubidi (body) kureva muviri.
 • Baila vanoti tata (my father) kureva baba.
 • Baila vanoti chibunu (waist) kureva chiuno.
 • Baila vanoti izhadilo (uterus) kureva chizvaro.
 • Baila vanoti mukongo (clitoris) kureva gongo.
 • Baila vanoti kuboko (arm) kureva ruwoko.
 • Baila vanoti mukono (forearm) .
 • Baila vanoti matako (buttocks) kureva magaro.
 • Baila vanoti inyo (anus) .
 • Baila vanoti lwala (nair) kureva nzara.
 • Baila vanoti munwe (finger) kureva munwe.
 • Baila vanoti mabolo (testicles) kureva machende.
 • Baila vanoti lukokola (elbow) kureva gokora.
 • Baila vanoti mate (Saliva) kureva mate.
 • Baila vanoti lushinga (blood vessel) kureva tsinga.
 • Baila vanoti chilungula (acute indigestion) kureva chirungurira.
 • Baila vanoti izuba (sun) kureva zuva.
 • Baila vanoti mang'a (cracked heels) kureva man'a.
 • Baila vanoti imbale (scorched shins from sitting too close to fire) kureva mbare.
 • Baila vanoti lushinga (blood vessel) kureva tsinga.


Mamwe MazwiEdit

 • Baila vanoti bana (children), kureva vana.
 • Baila vanoti chidyanga (iron bullets) kureva bara resimbi.
 • Baila vanoti menzhi (water), kureva mvura.
 • Baila vanoti mukupa (fresh milk) kureva mukaka mumbishi.
 • Baila vanoti lubange (hemp) - zvichida kureva mbanje? Zvichida izwi iri rinotodzana nezita rinonzi Chibange?
 • Baila vanoti chinengwe (ant-bear), kureva hweru.
 • Baila vanoti chilao (long temporary shelter for metal workers of Ila tribe), kureva musasa waivakirwa mhizha dzesimbi.
 • Baila vanoti mushishi (bridge of nose) kureva mutandamhuno.
 • Baila vanoti mapobe (temples) kureva chavovo.
 • Baila vanoti mutwi (head) kureva musoro.
 • Baila vanoti ludila (umbilical cord) .
 • Baila vanoti lukombo (umbilicus) .
 • Baila vanoti luambanyama (diaphragm) .
 • Baila vanoti boza (hair on body) kureva vhudzi remuviri wose.
 • Baila vanoti malepe kana mashino (labiae) kureva matinji.
 • Baila vanoti bwenze (Semen) kureva huronyo.
 • Baila vanoti luswa (menstural flow) kureva mashambo.
 • Baila vanoti musamo (medicine) kureva mushonga.
 • Baila vanoti fulwe (tortoise) kureva kamba.

[1]

 1. https://archive.org/details/ahandbookilalan00smitgoog/page/n5/mode/2up