Imbwa imhuka inochengetwa pamusha. Imbwa inoshanda mabasa anoti: kuvhima; kufudza zvipfuyo; kuzvuva mitoro kunyika dzinotonhora seCanada; kuchengeta musha; kubatsira mapurisa nemawuto kuronda; kutamba nayo; uye kubatsira vakaremara kana imbwa yakapingudzwa.

Imbwa Yemhando Rhodesian Ridgeback

Kune marudzi mazhinji embwa akawanikwa nekusarudza mikono nehadzi inoberekesaniswa panguva yokunge hadzi yabindura - ovulation - being in heat.

Kuberekana kwembwaEdit

Imbwa dzinoyaruka zvokukwanisa kubereka padzinenge dzave nemwedzi mitanhatu kusvika gumi nemiviri (6-12); izvi zvinoititka kune mikono zvose nehadzi. Nzvari inoti kana yabindura inenge yagadzirira mupfungwa nemuviri wayo kuti inge ichishumirwa nemukono. Kubva painobindura imbwa nzvari, mazai acho anorarama kwesvondo zvichireva kuti panguva iyi nzvari inokwanisa kushumirwa nemikono yakawanda.

Imbwa dzinozvara mushure memazuva 56-72 mushure mekumita. Imbwa inobereka vana vanowanza kusvika vatanhatu (6). Mwana wembwa anonzi handa, mbwanana, kana kuti mhondana.

Nyama yembwaEdit

Imbwa dzinodyiwa nyama kwemazana emakore mazhinji kunyika dziri kumabvazuva eAsia dzinosanganisira Korea, China neVietnam. Pane kufungidzira kunoti pagore rega-rega kunobaiwa imbwa 13-16million muAsia kuti dzidyiwe nyama. Kunonzi nyama yembwa inosanganiswa nenyama yehuku nenhenhere dzemushenjere

Mamwe MazwiEdit

ZvirevoEdit

 • Muranda muuya ndowembwa hairevi zvokwayabva.
 • Kurera imbwa nemukaka mangwana inofuma yokuruma.
 • Imbwa nyoro ndidzo tsengi dzamatohwe.
 • Imbwa payadyira haipakanganwi.
 • Kuchengeta imbwa yomweni kuda mwene wayo.
 • Chembere ndeyembwa yomurume ndibaba wavanhu.
 • Imbwa inohukura haina ngozi.
 • Kurova imbwa rova wakabata nyama. - Zvinoreva kuti kana uchida kubata munhu ane mano ake mutsvagire chinomukwezva.
 • Imbwa ine hona haihukuri. A dog with a bone (in his mouth) does not bark.
 • Imbwa kuminya hona inodada nechivhuno. A dog swallowing a bone is confident of its power to break it.
 • Imbwa kudya matehwel kushaya wokuvhima naye.
 • Tiri tose imbwa haidanwi imwe chete.
 • Kupatikira hakuna imbwa hora. To be startled by something is not (the way) of an old dog.
 • Shungu dzembwa dziri mumwoyo. Kuhukura ndiko kududza
 • Inotanda yomunyepi younyerere haitandi.

Mitauro yeBantuEdit

 • VaRundi vanoti imbga (dog) vachireva imbwa. VaShambala vanoti kuli (n. dog), kureva imbwa.
 • Umbundu vanoti ombwa (dog), kureva imbwa. VaKongo vanoti mbwa kana mboa (n. hunting dog).
 • MaZulu vanoti umgodoyi (n. Pariah dog; scavenger dog having no master), kureva imbwa isina tenzi.
 • Venda vanoti -kaswa (lap up as a dog when drinking) vachireva kukasva.