Umbundu kana Kimbundu mutauro unowanikwa kuAngola uri mugola remitauro yeBantu.

Mazwi Anotodzana neShona

chinjirudza
 • Umbundu inoti olukango (parched maize), kureva chibage chakakangwa.
 • Umbundu inoti enda (go), kureva enda.
 • Umbundu inoti lima (cultivate), kureva rima.
 • Umbundu inoti tuma (send), kureva tuma.
 • Umbundu inoti okuponda (to slay, murder), kureva kuponda.
 • Umbundu inoti osi (ground), kureva pasi.
 • Umbundu inoti akala (charcoal), kureva makara.
 • Umbundu inoti okutala (to scratch lines), kureva kutara.
 • Umbundu inoti okwenda (to go), kureva kuenda.
 • Umbundu inoti mayi (mother; mother's sister), kureva amai.
 • Umbundu inoti ukayi (woman), kureva mukadzi.
 • Umbundu inoti ohata (ring-shaped head pad), kureva hata.
 • Umbundu inoti ohanga (guine fowl), kureva hanga.
 • Umbundu inoti ochipala (face), kureva chiso.
 • Umbundu inoti ochinyama (animal), kureva mhuka.
 • Umbundu inoti ambata, tuta, twala, yenja, pakata, veleka (Carry), kureva kutakura.
 • Umbundu inoti tunga (construct), kureva kuvaka.
 • Umbundu inoti opendo (comb).
 • Umbundu inoti ivala (forget), kureva kurivara.
 • Umbundu inoti eswa (termite), kureva ishwa.
 • Umbundu inoti ohapia (armpit), kureva hapwa.

Mamwe Mazwi

chinjirudza
 • Umbundu inoti ombela (rain), kureva mvura inonaya. Kune zita remhuri rinonzi Mbera.
 • Umbundu inoti ocimanda (wooden dish), kureva dhishi remuti.
 • Umbundu inoti onduko (name), kureva zita.
 • Umbundu inoti okukwata (to take), kureva kutora.
 • Umbundu inoti ohwate (captive), kureva nhapwa.
 • Umbundu inoti emande (arrogance). Mamwe mazwi ongandu (n, alligator).
 • Umbundu inoti tatama (blunder).
 • Umbundu inoti mamwe kana mose (adj. One) kureva imwe.
 • Umbundu inoti vali (adj. Two) kureva mbiri kana piri. Ko mazwi okuti barika naChavarika anotodzana neiri here?
 • Umbundu inoti tatu (adj. Three) kureva Nhatu kana tatu.
 • Umbundu inoti kwana (adj. Four) kureva ina.
 • Umbundu inoti tanu (adj. Five) kureva shanu.
 • Umbundu inoti epandu (adj. Six) kureva nhanhatu.
 • Umbundu inoti epanduvali (adj. Seven) kureva nomwe.
 • Umbundu inoti ecinana (adj. Eight) kureva sere.
 • Umbundu inoti ecia (adj. Nine) kureva pfumbamwe.
 • Umbundu inoti ekwi (adj. Ten) kureva gumi.

[1]

 1. https://archive.org/stream/vocabularyofumbu00sand/vocabularyofumbu00sand_djvu.txt