Kunyora

Kunyora (Chirungu: to write; writing) Chinyorwa chino chiri kuunganidza mashoko anotaura kunyora kana akada kudaro.

 • Kucherenga kana kuparanga (scratch) - Ndiani akacherenga motokari: who has scratched the motor-car?
 • Kunemba (writing; noting; taking notes) nembo - apa kureva kunyora kwakare. MaKereke ndiwo akavamba zvekunemba dzidziso dzeChitendero mururimi rweChiShona.
 • Kutara mutaro kana rutsara (drawing)
 • Kukerura (scripting; writing)
 • Kutaratadza (scribbling; draw lines)
 • Kugwara (to write) izwi rinobva kuChiTonga rinoreva kunyora. Apa ndipo panobva mazwi anoti rugwaro kana kuti gwaro.
 • Kunwara (to write, to scratch; to type) zvichireva kunyora. Iri izwi rine dzitsi rimwero nerinoti chinwaro.
 • Kubhara apa,kureva kunyora. Kubhara four kureva kugara wakaturikidza makumbo.
 • Kudhinda (to stamp; sign; mark) muenzaniso 'dhinza siginecha apa', uye rinonzi futi kusaina kuba shoko reChirungu rekuti 'sign'. Chidhindo (a stamp; a signature)
 • Mutaro, rutaro, mutsetse, munhanzi kana murara (a line drawn or marked).
 • Gwaro kana rugwaro (document, something written, portion of writing) Kureva bepa rine zviro zvakanyorwapo.
 • Chinembo (something written; notes)
Mwana weChikoro achinyora
Kugwarwa kweTorah neMugwari (Scribing Torah by a Scriber)

Mhando yeZvinyorwaEdit

N'wadhi (Nwadhi)Edit

N'wadhi kana Nwadhi (Chirungu: Book), kana Bhuku shoko rinobva kuChi

Munhu anonyora kana kunwara (shoko rekare) zvinwadhi anonzi munyori kana munwari (writer).

NyayatsvaEdit

Nyayatsva ishoko ririkushandiswa kumirira shoko rinogona kunzi Novheri (novel), vambo (etymology) rezita iri rinosanganisa mashoko maviri: nyaya (story), tsva (new) kubva kushoko reChiratini novella (new story; new news)

Bepa nePejiEdit

Bepa ishoko rinobva kuChirungu zvekare, uye rinomirira shoko rekuti paper muChirungu.

Uye shoko rekuti peji rinomiria rinonzi page muChirungu, uye rinobva futi kuchirungu chacho.

Mwamwe mashoko

TsambaEdit

Tsamba kana mwadhi ishoko rinoshandiswa muSitandadhi Shona kumirira chinonzi 'letter' muChirungu. Muchinyakare cheVashona vakange vasina shoko reku siyanisa nwadhi ne tsamba (that is a letter and a book or page), zvese zvainzi nwadhi kana tsamba. Shoko reChirungu ndiro rinowanzo shandiswa kuti 'book', kwete N'wadhi asi vamwe vanorishandisa.

Skiriputi (Keruro; Chinyorwa)Edit

Keruro kana skiriputi kubva kuChirungu, ishoko rinomirira shoko rekuti script muChirungu. Nzira yeku sika keruro inonzi kukerura (scripting; writing) uye kunyora.

ChinemboEdit

Nembo kana Chinembo ishoko rinomirira shoko reChirungu rekuti 'notes', uye nzira yekunyora chinembo inogona kunzi kunemba (Chirungu: noting; note taking) kana kunyora.

GwaroEdit

Iri shoko rinomirira chinonzi muChirungu 'document', uye nzira yekunyorwa Gwaro rinonzi kugwara (Chirungu: documenting; scribing rimwe shoko rekuti kunyora). Mugwari munhu ndiye munhu anonyorwa rugwaro, muChirungu anonzi documenter (kana achinyora ma-documents uye scribe (munhu anoita zveku-scriber).

NhetemboEdit

Nhetembo ishoko rinomira chinonzi 'poems; poems' muChirungu, shoko rekuti nemba rinogona kunge rakasikwa richienderana nekunyora nhetembo. Munhu anoita zvenhetembo anonzi nyanduri (Chirungu: poet)

TsaranziyoEdit

Tsaranziyo (lyrics) uye tsararwiyo (lyric) mashoko anotsangura mashoko kana nhetembo kana nyaya inoyimbwa munziyo, mumimhanzi.

ChitarwaEdit

Chitarwa kana Zvitarwa mashoko anomirira chinzo 'drawing; drawings' muChirungu. Kutara (to draw; drawing).

MutsetseEdit

Lines

Bharabhara (taratadza)Edit

Scribbling; scribbles

ChiBantuEdit

 • MaXhosa vanoti bhala kureva kunyora. VaFwe vanoti kun'ora (to write) kureva kunyora. VaWanga vanoti okhung'ola (v. to draw especially designs on a wall).
 • VaNyungwe vanoti kunemba (n. write) kureva kunyora. VaWabo vanoti oleba (write) vachireva kunyora. Vanobva vati mulebi (writer) kureva munyori.
 • VaChewa, VaYao neVaLenje vanoti kulemba (1. to write, to draw pictures; 2. make signs on a path to give directions). VaChewa vanoti malembo (writings).
 • VaGwere vanoti kuwandiika (write, scribble, record, document). Kuwandiikira (write to, write with). Muwandiiki (secretary, writer, clerk, publisher).
 • Giryama vanoti ku-ora (write) vachireva kunyora. Mamwe mazwi: maoro (n. writing). Zigula vanoti chidole (handwriting). VaKongo vanoti sona kana kusoneka (write).
 • VaDigo, VaTaita neSwahili vanoti andika kana kuandika (write, draw a picture, describe) vachireva kunyora kana kudhirowa. VaGanda vanoti okuwandiika.