Chuabo

(runangakatsva kubva kuVaWabo)

Chuabo, Chuwabo kana Cuwabo mutauro unowanikwa kuMozambique, uri mutauro weBantu.

 • Vanotaura Chuabo vanoti apali (young man) kureva jaya.
 • VaWabo vanoti nsito (fence) kureva rutsito.
 • VaWabo vanoti dala (hunger) kureva nzara.
 • VaWabo vanoti otota (hunt) kureva Kuvhima.
 • VaWabo vanoti mu-modha kana va-modha (n. one - prefix changes with noun class) kureva mumwe, vamwe etc.
 • VaWabo vanoti mututu (corncob; ear of corn) kureva muguri wechibage.
 • VaWabo vanoti otanda (create) kureva kusika.
 • VaWabo vanoti obindura (be pregnant) kureva kuva nemimba.
 • VaWabo vanoti maronda (trading) kureva kutengeserana.
 • VaWabo vanoti mutoro (parcel) kureva mutoro.
 • VaWabo vanoti dondori (slobber).
 • VaWabo vanoti ovundura (stir) kureva kubvundura.
 • VaWabo vanoti mahuzi (hairs) kureva vhudzi.
 • VaWabo vanoti mbuzi (goat) kureva mbudzi.
 • VaWabo vanoti mbava (thief) kureva mbavha.
 • VaWabo vanoti ngomwa (barren person) kureva ngomwa.
 • VaWabo vanoti ngwara (current) kureva muyerero?.
 • VaWabo vanoti nibonde (reed mat) kureva bonde.
 • VaWabo vanoti maningo (body) kureva muviri.
 • VaWabo vanoti ng'ombe (cattle) kureva mombe.
 • VaWabo vanoti n'anga (traditional healer) kureva n'anga.
 • VaWabo vanoti fola (tobbaco) kureva fodya.
 • VaWabo vanoti kove (n. face) kureva chiso.
 • VaWabo vanoti okuruva (be peeled) kureva kumenywa.
 • VaWabo vanoti mucesa (n. sand) kureva jecha.
 • VaWabo vanoti ceza (n. light) kureva chiedza.
 • VaWabo vanoti cima (sadza) kureva sadza.
 • VaWabo vanoti kasha (box) kureva chikasha.
 • VaWabo vanoti ngoma (drum) kureva ngoma.
 • VaWabo vanoti mahele (bad luck) kureva rombo rakaipa.
 • VaWabo vanoti ottapira (be sweet) kureva kutapira.
 • VaWabo vanoti mweeri (moon, month) kureva mwedzi.
 • VaWabo vanoti mwaana (child) kureva mwana.
 • VaWabo vanoti obaala (give brith) kureva kubara.
 • VaWabo vanoti osunza (learn) kureva kudzidza.
 • VaWabo vanoti namasunza (student) kureva mudzidzi.
 • VaWabo vanoti mugogo (n. plow) kureva gejo.
 • VaWabo vanoti baaba (father) kureva baba.
 • VaWabo vanoti muleema (n. bat) kureva karemwaremwa?
 • VaWabo vanoti yaaka (year) kureva gore kana mwaka.
 • VaWabo vanoti okumbira (ask, request) kureva kukumbira.

Mwana paMazwi

chinjirudza

Vatauri veChuabo vanoshandisa chivakamberi mwana vachipangidza kuti chinhu chidiki sokuti:

 • Mwanamundda (garden) rinotodzana nokuti mundda (field) zvichireva munda mudiki.
 • Mwanaaaka (little cat) rinotodzana nokuti paaka (cat) zvichireva katsi diki.
 • Mwananlugu (small stone) rinotodzana nokuti nlugu (stone) zvichireva ibwe.
 • Chivakamberi mwana chinoshanda kupangidza kuti munhu inhengo boka rinotevera sokuti:
 • Mwanakalaba (old person) rinotodzana nokuti kalaba (old person) zvichireva harahwa.
 • Mwanamagula (customer) rinotodzana nokuti magula (customer) zvichireva mutengi.
 • Mwanamurala (host) rinotodzana nokuti murala (host) zvichireva mhuri kana pamba.
 • Mwanaweedda (foreigner) rinotodzana nokuti weedda (walk) zvichireva mufambi kana murwendo.

[1] [2]

 1. https://biblio.ugent.be/publication/8561497/file/8561498.pdf
 2. https://www.webonary.org/chuwabo/