Mitauro yeAfrikaEdit

  • Kikuyu inoti rueri rua mbere (n. face) kureva chiso.
  • Kikuyu inoti rueri (n. region) kureva dunhu.


Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.