Mitauro yeAfrikaChinjirudza

  • Kikuyu inoti rueri rua mbere (n. face) kureva chiso.
  • Kikuyu inoti rueri (n. region) kureva dunhu.
  • Dinka inoti nyin (n. eyes; face; place; kind, like another).
  • Luganda vanoti kungulu (surface).


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.