Chiso, kumeso kana hope (Face) zvinoreva kumberi kwemusoro wemunhu kana mhuka kunova ndiko kune mhuno nemaziso. Chiso chemunhu chinotangira munoperera vhudzi.

  • Chombe (bone above the eye) apa kureva bvupa riri pamusoro peziso.
  • Chavovo (temple on the head) apa kureva kumativi emusoro kuri kuri kumusoro kwematama.
  • Manhanda (wrinkles on face).
  • Mhutu (cheek).
BillyPenn.jpg

Kurerutsa MutauroEdit

  • Mwana uyu ane chiso chakati baranganda - apa kureva chiso chakajeka chisina kurema, chemunhu anotaridzika seakasununguka.
  • Kusekera mumhutu (laugh without showing it; laugh up the sleeve).
  • Kuita mhutu (drink a mouthful) kureva kunwa zvinozadza mukanwa kamwe - kanonzi kamhutu.

Mitauro yeBantuEdit