Tumbuka

Tumbuka kana ChiTumbuka rurimi runotaurwa kuMalawi.

Mazwi anotodza ShonaEdit

 • VaTumbuka vanoti matenda (diseases) kureva zvirwere.
 • VaTumbuka vanoti ng'anga (witch doctor) kureva n'anga.
 • VaTumbuka vanoti mphasa (mat) kureva rupasa.
 • VaTumbuka vanoti kulya (to eat) kureva kudya. Mamwe mazwi: kufwa (to die) kureva kufa.
 • VaTumbuka vanoti nena (to say) kureva kureva.
 • VaTumbuka vanoti dula (expensive) kureva kudhura.
 • VaTumbuka vanoti chiwisi (fresh) kureva mbishi.
 • VaTumbuka vanoti chiwema (good). Mamwe mazwi: chikulu (big).
 • VaTumbuka vanoti chaka (year) kureva gore.
 • VaTumbuka vanoti mvula (rain) kureva kunaya kwemvura.
 • VaTumbuka vanoti kusuka (to wash) kureva kusuka.
 • VaTumbuka vanoti kwamba (to start) kureva kuvamba. Mamwe mazwi: kujula (to open) kureva kuvhura.
 • VaTumbuka vanoti kujala (to close) kureva kuvhara.
 • VaTumbuka vanoti kuphika (to cook) kureva kubika.
 • Izwi rokuti kugeza (to bathe) ndiro rimwe mururimi rweTumbuka neShona.
 • VaTumbuka vanoti kuphala (to tell) kureva kuudza. Mamwe mazwi: kuphalira (to explain) kureva kutsanangura.
 • VaTumbuka vanoti kwenda (to walk) kureva kufamba.
 • VaTumbuka vanoti kuchenjera (to be careful) kureva kuchenjera.
 • VaTumbuka vanoti kutola (to take) kureva kutora. Mamwe mazwi: kutaya (to lose) kureva kurasa.
 • Izwi rokuti nyama (meat) ndiro rimwe mururimi rweTumbuka neShona.
 • VaTumbuka vanoti kulota (to dream) kureva kurota.
 • Izwi rokuti kuwa (to fall) ndiro rimwe mururimi rweTumbuka neShona.
 • VaTumbuka vanoti kuvina (to dance) kureva kudzana. Mamwe mazwi: kulemba (to write) kureva kunyora.
 • VaTumbuka vanoti kulwala (to be sick) kureva kurwara.
 • VaTumbuka vanoti kuwona (to see) kureva kuwona.
 • VaTumbuka vanoti kuwonekera (to be visible) kureva kuwonekera.
 • VaTumbuka vanoti ngozi (accident) kureva tsaona.
 • Izwi rokuti ndege (aeroplane) ndiro rimwe mururimi rweTumbuka neShona.
 • Izwi rokuti chimbuzi (toilet) ndiro rimwe mururimi rweTumbuka neShona.
 • VaTumbuka vanoti ndopa (blood) kureva ropa.
 • VaTumbuka vanoti chiwangwa (bone) kureva bvupa. Ko Chiyangwa?
 • VaTumbuka vanoti nkhuku (chicken) kureva huku.
 • Izwi rokuti ngoma (drum) ndiro rimwe mururimi rweTumbuka neShona.
 • VaTumbuka vanoti jiso (eye) kureva ziso. Mamwe mazwi: chisho (face) kureva chiso.
 • VaTumbuka vanoti mulimi (farmer) kureva murimi.
 • VaTumbuka vanoti chalo (country; field) kureva nyika.
 • VaTumbuka vanoti ufu (flour) kureva hupfu.
 • VaTumbuka vanoti mbuzi (goat) kureva mbudzi.
 • VaTumbuka vanoti dowe (green maize) kureva chibage chinyoro.
 • VaTumbuka vanoti shawa (groundnuts) kureva nzungu.
 • VaTumbuka vanoti mutu (head) kureva musoro. Mamwe mazwi: mtima (heart) kureva mwoyo.
 • VaTumbuka vanoti nyanja (lake) kureva nyanza.
 • VaTumbuka vanoti mutondori (lizard) kureva dzvinyu.
 • VaTumbuka vanoti mtunda kana phiri (hill) kureva chikomo.
 • VaTumbuka vanoti nyumba (house) kureva imba.
 • VaTumbuka vanoti nkhalamu (lion) kureva shumba.
 • VaTumbuka vanoti kumazere (left hand) kureva kuruboshwe kana runzere.
 • VaTumbuka vanoti usiku (night) kureva husiku.
 • VaTumbuka vanoti mtengo (price) kureva mutengo.
 • VaTumbuka vanoti mpunga (rice) kureva mupunga.
 • VaTumbuka vanoti mchenga (sand) kureva jecha.
 • VaTumbuka vanoti njoka (snake) kureva nyoka.
 • VaTumbuka vanoti zuwa (sun) kureva zuva. Mamwe mazwi: nyenyezi (stars) kureva nyenyedzi.
 • VaTumbuka vanoti masozi (tears) kureva musodzi. Mamwe mazwi: maji (water) kureva mvura.
 • VaTumbuka vanoti mlendo (visitor) kureva mweni.
 • VaTumbuka vanoti chitsime (well) kureva tsime.
 • VaTumbuka vanoti munung'una (younger brother) kureva munin'ina kana munun'una.

[1]

 1. http://malawinetwork.org/chitumbuka-vocabulary.pdf