Kufamba

Kufamba (to walk, to go, to move).

  • Dandara (ideophone of Travelling in a straight line).

Mitauro yeAfrikaEdit

  • Nsenga vanoti kufamba kana kutsula (v. to go).
  • Vei inoti tanda (to be straight) kureva kutwasuka. Mamwe mazwi: tande (straight) - fananidzai nenyaudzosingwi yokuti tande.