Open main menu
Well.handdug.cased.mali.jpg

Tsime igomba rakacherwa richidzika pasi kudzamara rabata pane mvura. Matsime anocherwa kuchitsvakwa mvura yekunwa yevanhu kana yezvipfuwo uye kuwana mvura yekudiridza zvirimwa.

 • Jekecha (Abandoned, dry well) apa kureva tsime rakapwa rikasiyiwa risisashandiswe.
 • Kutsa (to dig).

TsikaEdit

 • Mutsika zhinji tsime mucherechedzo wetariro nehupenyu.
 • Nhundiramutsime uyu munhu anoita zvisina kukwana angafananidzwa neuyo anotundira mutsime.

Mamwe MazwiEdit

 • chimhu (ideophone of Drawing water).
 • Kuchimhuka (Be, or be able to be, drawn - of water).
 • Kuchimhura (Draw water). apa zvichireva kuchera mvura.
 • Isaka wakatsazve zvinyuka zvemvura, izvo zvaiya zvakatsiwa ngemazuva aAbrahama baba ake: Isaac reopened the wells which had been dug during the lifetime of Abraham his father. (Genesis 26:18, Bhaibheri reChiNdau).

Mitauro yeBantuEdit

 • Izwi rokuti muto kana myuto (well) rinotaurwa mururimi rweMaconde kureva tsime.
 • Izwi rokuti kumuto (place where there is water) rinotaurwa mururimi rweMaconde kureva nzvimbo ine mvura.
 • Mururimi rweKikongo vanoti xima inodudzwa kunzi sima (pool, pond, hole for water, well).