Kugamha

Kugamha (to catch something usually with the hands).

Mitauro yeAfrikaEdit

  • Shilluk vanoti gam (v. 1. receive, catch something or someone, usually in one's hands; 2. deliver, act as a midwife, "catching a baby") kureva kugamha.
  • Shilluk vanoti gam (v. interrupt by speaking) kureva kugamha pakutaura. Sokuti: Rega ndikugamhe usati waenderera mberi.