Mamwe MazwiChinjirudza

  • Kugurura (to pull out tooth or hoe-head from handle) zvichireva kubvisa muromo webadza pamupinyi.
  • Kuguruka (coming out of tooth or hoe-head from handle) zvichireva kubva kwemurombo webadza pamupinyi.

Mitauro yeBantuChinjirudza


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.