Kukumbana

  • Kukumbana pabonde (have sexual intercourse) apa kureva kusangana kwemurume nemukadzi pabonde.
  • Kukumbana pahushamwari (Form and maintain lasting friendship) apa kureva kumutsa hushamwari nekuramba muri pahushamwari.
  • Kukumbana kana kusangana (Gather and meet) apa kureva kushevedzana muchisangana pamwe.


Nota disambigua.svg
This disambiguation page lists articles associated with the same title.
If an internal link led you here, you may wish to change the link to point directly to the intended article.