Kuringana

Pano pakaunganidzwa mashoko anoreva zvimwe nokuringana uye kupirikirwa kwawo kuEnglish.

 • Zvakaringana (being adequate; ample) zvichireva kukwana kana kukwanirana.
 • Zvakaringana (Applicable) kuchirehwa zvafanirana.
 • Kusa ringana (being deficient, insufficient) zvichitaura kusakwana kana kusakwanirana.
 • Zvaringana (Enough) kureva kuti zvakwana, ndipo chaipo pazvasvika.
 • Zvakaringana (fit, suited, suit).

Mamwe MazwiEdit

 • Kukodzera (to fit, suit, be becoming to) zvichireva kuringana.

Mitauro yeBantuEdit

 • VaGiryama vanoti kuringanya (adapt, to fit, to cut).
 • VaSwahili vanoti linga (make equal or harmonious, adapt, accommodate). VaSwahili vanoti lingana (suit, match; be similar; harmonize, agree).
 • VaSwahili vanoti linganisha kana linganya (compare;effect agreement or harmony). VaSwahili vanoti mlingano (1, resemblance, similarity, 2. harmony, unison, 3, geom. symmetry, 4. math, equation).
 • VaSwahili vanoti mlinganyo (math equation).
 • VaChewa neVaMambwe vanoti linga (to measure, to weigh). Vanobva vati kulingana (to be equal, to compare). VaYao vanoti mlingo (a measure) kureva chipimo.
 • VaMambwe vanoti -linganya (to make equal, fit, adapt; to level, make even). Mamwe mazwi -lingwa (to be measured; to hold so many measures).