Kuseka (Laughing) chinhu chinoitwa nemunhu kana anakidzwa nezvaaona, zvaanzwa kana zvaayeuka mupfungwa make.

Murume ari kuseka

Tsetswa, setswa kana matsetswa (inclination to laugh) dzinotaurwa apo munhu anobatwa nekuda kuseka asi imwe nguva achizama kusada kuseka kwacho.

TsikaEdit

Mamwe mazwi anoreva kuseka ndeanoti: kupwatika; kubvaruka.

Mitauro yeAfrikaEdit