Masikati (noon) inguva yokunge zuva rakwira zvichibva pana 12 dzezuva rakacheka nuira. Panguva iyi vanhu vanenge vokwazisana Masikati asi kwete maswera sei?.

Rudziyakamwe inguva apo zuva rinopisa zvakanyanya; panguva iyi zuva rinenge riri pakati pedenga richirova nhongonya. Nokumwe kutaura nguva iyi inonzi yechikumura mabhachi.

Mitauro yeAfrika chinjirudza

  • Lozi inoti lisikati (n. noon) kureva masikati. Tonga inoti isikati kana isyikati (n. noon; midday) kureva masikati.
  • Lozi inoti musihali (n. daytime, daylight) kureva masikati. Sesotho inoti motseare (n. afternoon) kureva masikati.
  • Kikongo inoti mini (n. light, a light, torch, candle, lamp, lantern) kureva chiedza kana mwenje. Ndebele inoti emini kureva masikati.
  • Lunyoro inoti nyamusana (midday; noon) kureva masikati kana zuva rakacheka nyika. Sangho inoti lakota kureva zuvaguru.
  • Mbugwe inoti mo-nsekate (n. daytime) kureva masikati.