Masikati

Masikati (noon) inguva yokunge zuva rakwira zvichibva pana 12 dzezuva rakacheka nuira. Panguva iyi vanhu vanenge vokwazisana Masikati asi kwete maswera sei?.

Rudziyakamwe inguva apo zuva rinopisa zvakanyanya; panguva iyi zuva rinenge riri pakati pedenga richirova nhongonya. Nokumwe kutaura nguva iyi inonzi yechikumura mabhachi.

Mazwi eBantuEdit

  • VaLozi vanoti lisikati (n. noon) kureva masikati. VaTonga vanoti isikati kana isyikati (n. noon; midday) kureva masikati.
  • VaLozi vanoti musihali (n. daytime, daylight) kureva masikati. Basotho vanoti motseare (n. afternoon) kureva masikati.
  • Kikongo vanoti mini (n. light, a light, torch, candle, lamp, lantern) kureva chiedza kana mwenje. Ndebele vanoti emini kureva masikati.
  • VaNyoro vanoti nyamusana (midday; noon) kureva masikati kana zuva rakacheka nyika.