Open main menu

Wikipedia β

Matongerwo enyika mubatanidzwa wezvidzidzo zvinoenderana nekuti nyika yofambiswa sei mberi, budiriro yenyika uye ongororo yezvinoitwa nehurumende dzepasi rese.

Shoko reEnglish rokuti politics rinotodzana neGreek yekuti politikos rinodudzirwa richinzi pertaining to public affairs, of the citizens, pertaining to the state and its administration. Zvakare kune izwi rekuti polis rinoreva city, guta. Rimwe izwi rokuti polity rinodudzirwa kunzi, particular form or system of government.