Chita kana nzanga zvinoreva sangano revanhu vange chinangwa chakafanana - (Association, society, congregation, confraternity, polity).

  • Izwi reEnglish rokuti polity rinodudzirwa richinzi a state or other organized community or body. Dudziro iyi yakafanana nechita.

Kurerutsa Mutauro chinjirudza

Mitauro yeBantu chinjirudza

Zvichida mazwi emitauro yeBantu aya anokwanisa kuturikira chinonzi polis, polity, policy, politics, politician kuEnglish.

  • Chewa neSwahili vanoti mkutano (a meeting, gathering, assemblage, crowd) kureva musangano.
  • Kikongo inoti kuta (v.t. to collect, gather together) kureva kuungana. Mamwe mazwi kuta (v.i. to assemble, gather together, collect together - of people only) kureva kuungana.
  • Edo inoti ta (to speak, to say, to tell) kureva kutaura. Mamwe mazwi: ta (to spread, to hang). Venda inoti muta (n. family) vachireva mhuri.
  • VaFwe vanoti kuta (v. to say) vachireva kutaura. Ko tikaturikira parliament kuti chitamakota? Kutuk inoti ta (v. to say, to talk).
  • Mbugwe inoti waaja (v. to love). Fananidzai nokuti ruwadzano.