Open main menu

Iyi isimba ine ruvara rwakada kutsvukuruka ichipenya kana kuti kutaima inozivikanwa nekuti copper pachirungu. Zita iri rinofanira kunge rakabva pakuti simbi iyi yakatsukuruka uyewo nekuti ngura yaka tsvukurukawo kunyangwe hazvo kutsvuka kwacho kusina kufanana. Mu Zimbabwe yaisi cherwa pamugodhi unonzi Mhangura. MuAfrica Zambia ndiyo iri pamusoro munyaya yekucherwa kwesimbi iyi.