Munyasi

(Redirected from Muny'asi)

Shoko rokuti munyasi (close to, below) rinoreva pedyo nechimwe chinhu chiri kurehwa kazhinji pari nechepasi pechinhu ichocho chiri kucherechedzwa.


Kurerutsa MutauroEdit