Mupata

Muchidzidzo cheTaranyika, mupata (valley) ishoko rinoreva nzvimbo iri pakaderera inotevedza rwizi. Nzizi dzinoyerera dzichitevedza nhika saka idzo nhika idzi ndidzo dzinonzi mupata.

MuZimbabwe hova dzine mipata inotaurwa kunyanya dzinosanganisira: Zambezi Valley; Mazowe Valley; Save Valley neOdzi Valley. Izvi hazvirevi kuti dzimwe nzizi hadzifambe nemupata asi kuti vanhu vakapfumbidza mazita aya chete.

Mitauro yeBantuEdit

  • Izwi rokuti mtambo (sky) rinotaurwa kuTumbuka kureva denga riri kumusoro kwenyika.
  • VaChewa vanoti mpata kana mipata pakuwanda (a valley).
  • Mururimi rweYao vanoti chapata (a gate or entrance¬†; a pass between mountains).
  • Mururimi rweYao vanoti mpata (a pass, a road between mountains).