Muzvcazi (kureva galaxy) kana muzvkazi, mutandira wenyeredzi, zvisarwa zvenganyedzi (stellar remnants), gasi ye nkatinganyedzi (interstellar gas), dutu rechadenga, sebhe nhema, inounganidzwa ne gunganidzo. KuChingezi shoko rokuti galaxias (γαλαξίας) rakabva kuChigiriki kureva pavudi, 'chemukaka', sokutodzera Gwararezhou uyo Mutandira we Mushana wedu.

Muzvcazi ishoko rinowanikwa muChingova mutauronyina weChikaranga kwarinoshandiswa kureva Gwararezhou. Parizvino ishoko ririkushandiswa kureva ghalakasi muChishona chamazuva ose, kuitira kudzikisa kuzara kweChishongrish nokufa kwemashoko eChivanhu ekare uye nokuitira kuzivisa vanhu mitauro uye mitauronyina ye Chivanhu.

  • nganyedzi - kureva stellar, Chingezi chakatora kubva kuChiratini, asi Chishona chirikutora kubva kuChinguni pashoko rokuti nkanyezi rinoreva kuti nyeredzi.
  • sebhe nhema, sebhe dema, sebhe dzvipu - zvose kungoreva dark matter

Ringai zve:

chinjirudza