Nhoo (kureva shield) kana chihlangu tichitodza Chindau, ichombo chaishandiswa muhondo pairwiwa nemapfumo, uta nemiseve; nhoo yaishandiswa kuvhika miseve nemapfumo. Murwi ainge akabata nhoo muruoko akaibatira mberi kwake kuti akwanise kuvhika zvinopotserwa kana zvinobaya zvichibva nemberi kwake.

Nekumwe kuperetera tinoti zve Nhovo kana Nhowo.

Chitendero chinjirudza

  • Muimbi akaimba rwiyo rwunoti, Mwari muri nhoo yedu, hatidzitye hondo dzedu, dzose dzinokundwa newe.

Mitauro yemuAfurika chinjirudza