Rombo (fate, luck) apa kureva zviro zvinoitika.

  • Ane rombo rakanaka.
  • Chirombo chenherera kudya ikarutsa. It is the fate of an orphan that he eats and has to vomit.
  • Hurombo hune nherera, kudya ikarutsa. The pity of an orphan is to eat and vomit.
  • Chiromboi chagara nherera kudya ikarutsa. The little pity dwelling on an orphan is eating and vomiting.

Mitauro yeBantuEdit

  • VaGungu vanoti iromba kana maromba pakuwanda (n. chance meeting, encounter; act of being in the same place as somebody by chance).
  • Sangho vanoti lombo (n. frog) kureva datya.