Nangazira reChiedza

Shoko rokuti Nangazira reChiedza riri kuturikira chinonzi spectrum kuEnglish. Nangazira reChiedza zvinoreva chiwonwa chinotaridza: kurongeka kwakaita chipimwa chiri kucherechedzwa; chichitaridzwa nehuwandu hwemhando dzacho; kana mwero wekutambanuka kwakaita chipimwa chiri kutaurwa nezvacho. Kazhinji nangazira rinenge rakarongeka richitevedzwa chiyero chinopimika chakadai sehurefu hwemasaisai, huremu, kana ruvara. Somuenzaniso murarabungu imhando yenangazira rinoonesa mhando dzeruvara dzinowanikwa kana chiedza chezuva chapatsanurwa. Zvimwechetezvo nangazira rechiedza rinoonekwa kana chiedza chichena chakapfuudzwa chichidarika nemuzhumwi yegirasi.

Chiedza chichena chiri kupatsanurarwa pachinodarika muzhumwi yegirazi

Izwi rokuti manangazira (extraordinary or spectacular) rinoreva chiro chinosamisa kana chiyahwa. Manangazira makumbo ezongororo.


Mhando dzeManangaziraEdit

Mitauro yeBantuEdit

  • Kimbundu vanoti nzûmbi kana nzûmbe (n. spectrum).