Mitauro yeBantu

chinjirudza
  • VaWanga vanoti olushinga (hair of a cow’s tail; noose made from hairs of a cow's tail, for catching quail, etc) vachireva uzande hwemuskwe wemombe. 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.