Simba reNhekairo

(Redirected from Simba rezvinotekaira)

Muchidzidzo fundoyetsimba, Simba reNhekairo (kinetic energy in English) zvinoreva simba rinokonzera mitumbi kufamba kana kuti simba riri kukonzera mutumbi kufamba.


Simba reNhekairo rinometsurwa neenzane inotevera:

Simba reNhekairo = (m x v2)/2


Kupiwa KwezitaEdit

Shoko rokuti kutekaira rinoreva kufamba kumutauro wechiBudya chinotaurwa kwaMutoko. Saka shoko rokuti nhekairo ndiro riri kuturikirwa pano kureva motion or movement kuEnglish.