Sunflower

Sunflowerkana kuti ringazuva idzinde rinoita maruva mahombe ane mhodzi nhema dzinoshandiswa kugadzira mafuta nechikafu chezvipfuyo. Sunflower rinodyarwa nokurimwa mumunda.