Tsinhano yeHuremu

Muchidzidzo fundoyetsimba, tsinhano yehuremu kana tsinhano (density) mazwi Ari kushandiswa pane kududzira kupimwa kwehuremu pahumwe hwemumhu takatarisana nechiwumbwa chiri kutaurwa nezvacho. Zvinhu zvakasiyana zvine tsinhano yehuremu yakasiyana. Iko kusiyana kwetsinhano yehuremu kunoita kuti zvimwe zvinhu zviyangarare pamusoro pemvura zvimwe zvichinyura. Somuenzaniso, mvura nematombo zvine tsinhano yehuremu yakasiyana; mvura ine runye 1 gram/cubic metre, matombo ane runye 2.5-5.5 gram/cubic metre.

Kurerutsa MutauroEdit

  • Kutsinhana (place close together, pack closely, be near each other).
  • Runye (grain or other vegetation coming up very closely together).

Kurerutsa Mitauro yeBantuEdit

  • Mang'anja vanoti tsitu (many close together, thick; thick or close as a thicket - called nsitu).
  • Mang'anja vanoti nsitu kana chikanga (thicket) kureva rusitu.
  • Mang'anja vanoti kutona kana kutonana (to be close together; to crowd together without spaces between).
  • Mang'anja vanoti tatonana pa mpasa (we are too close together on a mat) kureva takaita chidzviki parupasa.