• Chidza (Native or aboriginal person).
  • Chidza (Wooden bettle for beating floors or earth around a post).
  • Chidza (Foundation; site prepared for building).

Mamwe MazwiEdit

  • Kuchidza (help a little).
  • Dika (Wooden bettle for beating floors).

Mitauro yeBantuEdit

  • VaDigo vanoti msingi (foundation) vachireva chidza.


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.