Kuyeverwa

(Redirected from Chiyevo)

Kuyeverwa, chiyeverwa (enthralment) zvinotaura kutorwa moyo nechinhu kana chiitiko chawakatarisa.

  • Kuyeva (gaze, look at as one that is attracted).

Chiyevedzo, chiyevo kana Chiyahwa ndicho chinhu chacho chiri kuita munhu ayeverwe.

Kurerutsa MutauroEdit

  • Rega kuita chiyeverwa chinenge chemhene.

Mitauro yeBantuEdit