Rinopasi

(Redirected from Eretsi)
The Earth seen from Apollo 17.jpg

Rinopasi, Ethi kana Eretsi (Earth) mashoko anotaura ino nyika ine matunhu negungwa. Rinopasi imwe yemitumbi iri muchadenga uye ndiwo woga mutumbi unozivikanwa kuti unogona kuraramisa zvipenyu. Dzimwe nyeredzi dzose nemimwe mitumbi iri muchadenga hadzina hupenyu hunozivikanwa huriko.