Hanzvadzi

Shoko rokuti hanzvadzi (brother or sister/brother and sister) rinoreva vanhu vaviri munhukadzi nemunhurume vakazvarwa nababa vamwechete kana kuti amai vamwechete.

Dorothea Lange, The Arnold children, Michigan Hill, Washington, 1939.jpg

Shoko iri rinoshandiswazve kududza vanhu vaviri munhukadzi nemunhurume vakazvarwa nemadzimai vanenge vari mukoma nemunin'ina.

Shoko iri rinoshandiswazve kududza vanhu vaviri musikana nemukomana vakazvarwa nemadzibaba vanenge vari mukoma nemunin'ina.

Mitauro yeBantuEdit

  • VaNyungwe vanoti m'bale kana abale (sibling; brother or sister) kureva mwana wababa kana Amai vako. VaLozi vanoti kaizeli (n. opposite sex sibling) kureva hanzvadzi.
  • VaNyoro vanoti wanyina (n. a brother or sister) kureva hanzvadzi, mukoma kana munin'ina. VaNyoro vanoti munyanya (n. opposite sex sibling) kureva hanzvadzi.
  • VaKikuyu vanoti mwari wa maito (sister) vachireva hanzvadzi. VaKagulu vanoti dilumbu (n. reciprocal term meaning opposite sex sibling) kureva hanzvadzi.
  • Chuwabo vanoti murogori kana arogori (n. opposite sex sibling) kureva hanzvadzi.
  • Kinande vanoti obubhóndê (n. the relation of brothers and sisters, a spouse), hukama pakati pehanzvadzi kana vakaroorana.