Runyengedzo

(Redirected from Kuchengedza)

Runyengedzo kana hunyengeri (deception; deceit) apa kureva manyepo anoitwa sekunge chokwadi nechinangwa chokuti vanhu vatende nhema vagoita zvavangadai varamba kuita kana vaiziva chokwadi.

Mamwe MazwiEdit

Kurerutsa MutauroEdit

  • Ananias naSaphira vakanyengedza Mwari.