Muchidzidzo fundoyetsimba, kuverereka (Sublimation) zvinoreva kushanduka kwemvura kubva pakuva magodo echando kuenda pakuva mupfunga wemvura. Ichi chikitiko chinoitika nguva dzose.

Kuverereka rimwe danho rinowanikwa paNhevedzwa dzeMvura.