Shoko rokuti mheu (small piece or particle in English) rinoreva kamedu kaduku-duku, katopoka kechipi zvacho chinhu. Shoko iri richange rakakosha kutaura pamusoro pemheu dzinowanikwa kuScience dzinosanganisira atom, electron, proton zvichingodaro.

TsikaEdit

Jesu vakataura vachiti, "Munyengedzi tanga wabvisa danda riri muziso mako, ugozoti wobvisa kabanzu kari muziso romumwe."

Mamwe MazwiEdit

Mitauro yeBantuEdit