Munangatire

Munangatire izita rinowanikwa muZimbabwe. Tarisai mazwi ari pasi anotaurwa nemamwe marudzi eChiBantu. Zvichida munangatire zvinoreva anchored onto zvichibva pazwi rokuti nanga rinoreva anchor mururimi rweSwahili neLugungu.

Vanhu vane zita iri: Herbert Munangatire

Mitauro yeBantuEdit

Pano panyorwa mazwi ari pedyo nezita iri kune mime mitauro yeChiBantu, asi zvinoreva zita zvigona kusiyana zvachose nemazwi ari pasi aya. Chinangwa ndechekutsvaga zvinoreva mazita, zvikurusei kana mazita aya asisiri kutaurwa mumutauro wemazuva ano.

  • Izwi rokuti nanga (Anchor) rinotaurwa mururimi rweSwahili.
  • VaLugungu vane izwi rokuti nanga (n. Anchor, something that prevents a canoe from moving).
  • Vatauri verurimi rweBaila vanoti nanga (v. to seize - in reference to seizing of one's property by older kinsmen).
  • VaKongo vanoti nanga (v. Sojourn - live temporary, tarry, stay or remain for a time in a place; to reside for a time, stay, delay) zvichireva kugara panzvimbo kwenguva pfupi.
  • VaLenje vanoti nanga (walk on toes; go gently) kureva kunyahwaira.