Ruzha kana nyaudzo (Noise) zvinoreva kutaura kurira nezwi rakakwirira zvikurusei kana kurira uku kuchikanganisa vamwe vanoda kunyararo. Mubhawa mune ruzha. Nokumwe kutaura tingati zhowezha - noise, pandemonium.

Kurerutsa MutauroEdit

  • Chiya (Disturbing noise, racket) zvinoreva ruzha runokanganisa kana kuvhiringa nzvimbo ine runyararo.
  • Motokari dzinopa chiya pamugwagwa uri pedyo nemusha wavo - motor-cars make a row along the street that passes by their homestead.
  • Mufanechiya rikagova zita remhuri.
  • Jenje kunyangata izvo kuruma harigoni. The large soldier termite makes (threatening) sounds but it is unable to bite.
  • Kudzimidza (drown sound) Bopama rakadzimidza mhere yairidzwa.
  • Mhishi kana mhirizhonga (Noise made by an angry mob).
  • Bope kana mhope (a quarrel, a disturbance, noise) zvichireva ruzha rwevanhu vari kupopotana - muchokoto.
  • Mhopo kana mhopiro (1. Noise of many people conversing together, 2. Hubbub).
  • Kukwindidza (1. Slam door, 2. Strike resounding blow on back or belly, 3. Pound - e.g. fist on table). Kune zita remhuri rinonzi Mukwindidza.

Mitauro yeBantuEdit

  • VaLozi vanoti congo (n. noise, uproar) kureva ruzha. Izwi rokuti chongo raitaurwa se slang kuma 1970.