<<<< Muparidzi >>>> Isaya

Rwiyo rwa Soromoni kana Rwiyo rwe Nziyo, (Chihebheru: שִׁיר הַשִּׁירִים Šīr hašŠīrīm; Chigiriki: ᾎσμα ᾀσμάτων, kureba. Âisma āismátōn), idetembo rechirubonde riri muchikamu chemipumburu (megillot) chinowanikwa muchikamu chokupedzisira cheTanakh, chinozivikanwa seKetuvim (kana "Zvinyorwa"). Chinomirachega muBhaibheri rechiHebheru: hachirakidzi kuringa zvemutemo kana chitenderano kana Mwari weIsiraeri, uye haridzidzisi kana kuferefeta zve njere senge Tsumo kana Muparidzi (kunyangwe haro rine imwe njere ye uvaranomwe irimukati mayo, senge ascription kuZanagore rechiGumi BCE Mambo Soromoni we Isiraeri indicates); vanorumbidza rudo rwerubonde, richipa "mazwi evadikani vaviri, vachirumbidzana, vachidokwairana, vachipanana kokero yekufara"

Ringai zve:

chinjirudza