Zano (idea) zvinoreva mufungo wauya mupfungwa dzemunhu unotaura kuti munhu anoda kuita sei.

Mazwi ari pedyoEdit