Zvita 5

<< Zvita >>
Svo Mvh Chp Cht Chn Chs Mg
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Zvita 5 (kana Chishona chizere: musi wechishanu muMwedzi waZvita) musi wegore wemazanamatatu-nemakumimatatu nepfumbamwe (kana musi wechimazanamatatu-nemakumimana pagore remucharikwa) muKarenda ya Gregori; pasara mazuva makumimairi-netanhatu kusvika pakupera kwegore.

ZviitikoEdit

Ma1800Edit

Ma1900Edit

Ma2000Edit

KuzvarwaEdit

Ma1900Edit

RufuEdit

Ma2000Edit