Chinanga

  • Chinanga (thicket, thick bush).
  • Chinanga (distinguishing mark; mutilation to mark thief).

Mitauro yeBantuEdit

  • Xilenge neNsenga vanoti cinanga (n. a sharp hooked knife for tattooing).
  • Kikongo vanoti nanga (n. Slave who is exchanged for food in famine time).
  • Luwanga vanoti inanga (n. sheet, cloth).


Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.