Upangandimo

(runangakatsva kubva kuChipangandimo)

Izwi rokuti Upangandimo riri kushandiswa pachinyorwa chino kuturikira chinonzi agronomy kana agrology kuEnglish, chinova chidzidzo chinodudzira mashandisirwo evhu mubasa ekurima minda. Izwi rokuti agronomy rakaumbwa nemaviri anoti: agro kureva land, soil uye -nomy kutaura natural law.

Kupiwa kweZita chinjirudza

  • Chivakashure nomos chaturikirwa kupanga (to make a law, command, order, arrange, organise, align, to devise).
  • Agronomist rinenge roturikirwa kunzi chipangandimo.

Mitauro yeBantu chinjirudza

  • VaChewa neVaLenje vanoti panga (make, constructive work of any kind, put together, build, contrive; to make do; fabricate, create, to devise) kureva kuvaka kana kuwumba.
  • VaGwere neVaGungu vanoti kupanga (v. arrange, organise, align, queue or line up; put such that in a certain order or arrangement).
  • VaGanda vanoti kupanga (to set up; to pile; to assemble). VaZigula vanoti kupanga (v. divide; distribute; separate; arrange in order; plan; planning).
  • VaSwahili vanoti panga (1. put in order, line up, set up, arrange; 2. fig., liter.: compose, write (a book, poem). 3. form, conclude. 3. classify, organize).