Dhodhi - kana tadya chikafu choenda mudumbu, kana zvinovaka muviri zvatorwa nemuviri zvinosara ndiro dhodhi ratinozomama kuchimbuzi. dhodhi rine mavara akasiyanasiyana, mamwe madhodhi matema..mamwe ruvara rwezuva, mamwewo euvara rweganda, mashoma anoitawo ruvara rweshizha, eruvara rweganda ndiwo mazhinji acho. Dhodhi rinonhuwa uye harifaniri kudyiwa. Poti rinoyerera riri mvura mvura iri mapazho. dhodhi idhodhi zvisinei nokuti rakadiii uye raitwa nani. dhodhi idhodhi muchirungu kana muchishona.Kana munhu akakutuka kuti unenge wanyanyotukwa zvekuti unoshuwi. Ah hezvo nhaiwe mugombwe kwakanaka here?

This is a Shona term used to mean digested waste products.

TsumoEdit

  • Chaindira munzira chatsunga. That which has excreted on the path has shown defiance (of the law).

Mazwi eBantuEdit

  • VaNyungwe vanoti -phanza (diarrhea) zvichireva kupanza. VaTiriki vanoti khunia (to defecate, to excrete, to relieve the bowels) kureva kuita dhodhi kana kunya.
  • VaGungu vanoti mabi (faeces). VaGwere vanonyora vachiti mabbi (faeces). VaRundi vanoti ama-vyi (excretement, dung).
  • VaBemba neVaManda vanoti mafi (faeces) kureva dhodhi kana mavi. VaGungu vanoti kunia kana kupyetula (defecate) kureva kuita dhodhi.
  • MaZulu vanotibosha (Defecate, pass excrement, go to stool). Mamwe mazwi: boshela (Defecate at or on - specially used of baby) zvinoreva kuposhera. Amaboshi (place for personal relief).
  • Kwama vanoti tush (n. faeces; excrement) kureva dhodhi. Mamwe mazwi: tush (v. defaecate).