Kukomborera kana kuropafadza (Treat liberally. Give gratuitously. Act benevolently towards).

Kurerutsa Mutauro chinjirudza

  • Psalm 118:26 Unomuchena uwo unouya ngezina raMambo Mwari: Blessed is he who comes in the name of the LORD. - (kubva muBhaibheri reChiNdau).

Mitauro yeAfrica chinjirudza