Rupambano rweChiedza

(Redirected from Kupambura)

Muchidzidzo fundoyetsimba, Rupambano rweChiedza (diffraction of light in English) rinoreva zviitiko zvakawanda zvinoitika kana masaisai asangana nechiro chinopingaidza kufamba kwawo. Kupambazuka kweChiedza kunoonekwa kuchinge kukombamiswa kwechiedza pachinosvika pane chipingidzo chidiki kana gwanza rine hwasha hunoda kuenzana nehurefu hwemasaisai. Zvimwechetezvo zvinoonekwa kana chiedza chichidarika munzvimbo inoti mutendeki werupambano unoshanduka.

Mufananidzo unotaridza Kupambazuka kweChiedza kuchionekwa pagwanza reskweya

Rupambano rweChiedza, Kupambazuka kweChiedza kana kuti Bambano reChiedza zvinotaura kupatsanura kana kutsemura zvinhu zvambenge zviri kufamba zvose zvisingaoneki musiyano pakati pazvo.

Kurerutsa MutauroEdit

Mitauro yeBantuEdit

  • Chewa vanoti kupambana (to go different directions, part, branch, divide) kureva kupambana.
  • VaLenje vanoti pambana (v. part, branch, divide) kureva kupambana. VaLenje vanoti mapambanwe (place where road branches).
  • Mambwe vanoti -pambasya (to lead or pass aside) kureva kupambana. Herero vanoti pamburuka (break of somthing close together e.g seam or mended crack).
  • VaKongo vanoti mpambu (bifurcation - of roads division or something into 2 branches or parts) kureva mhambu. MaZulu vanoti imphambuko (A going astray; mistake;·misdeed).