Bani

(Redirected from Mapani)

Bani (1 Wide level land between hills; 2. Open, level veld) kureva nzvimbo yakatambarara isina miti iri pakaderera. Kana awanda anonzi mapani.

  • Bombo kana mapomho pakuwanda (grassy plain; treeless veld; a narrow valley but open veld).